Пожароустойчивата плоскост с клас (А1) за високи изисквания

Когато продуктът трябва да издържа на топлина, влага, удари и износване, изберете StoneREX Fireproof.

stonerex fireproof boardНие се отнасяме сериозно към проектите. Най-добрите идеи в строителните материали са съчетани в пожароустойчивата плоскост StoneREX, където не остава място за подобрения. Когато проектът изисква издръжливост на топлина, влага, удари и износване, изберете StoneREX Fireproof.

Под подпокрива и между стените, хората съхраняват техните най-ценни неща, членовете на семейството, домашните любимци, работни места и хобита. Сградите сатолкова добри, колкото това, с което са построени.

Проекти с високи изисквания

Приложението на сградата, често диктува стандартите за използваните строителни материали. Износване, влага, топлина и шум следва да бъдат взети предвид, когато се проектира сградата, за да се избегнат големите разходи. StoneREX Fireproof е пожароустойчива фиброциментова плоскост, чието проеимущество не е само нейната пожароустойчивост. StoneREX Fireproof е напълно неразтворим материал и това го прави много подходящ за приложение в хранително-вкусовата и медицинската индустрия.

Ефективно решение

Фиброциментовите плочи комбинират здравината на камъка с лекотата на строителните плоскости. Използвайки StoneREX Fireproof може да се постигне лесно здравина и шумоизолация на тухлените стени. Плоскостите не изискват допълнително боядисване и издържат на износване и влага дори без боядисване.

Издръжливи и безвредни за околната среда

Фиброциментовите плоскости са произведени с безвредни естествени материали и влакна без съдържание на азбест. StoneREX Fireproof не съдържа опасни за здравето материали. Производството на циментофазерни плоскости е енергоефективно и ако бъде заменено с нови материали е 100% отново използваемо.

Най-висок клас на пожароустойчивост A1

Здрави и устойчиви StoneREX Fireproof не губи своите качества при влага, удари или топлина. StoneREX Fireproof отговаря на най-високия клас на пожароустойчивост А1.

Лесен монтаж

StoneREX Fireproof е лесен за монтаж. Плоскостите могат да бъдат отрязани с обикновени инструменти за рязане на дървени материали. Плоскостта може да бъде отрязана само с направа на прорез и огъване по протежение на линията. Плоскостите се монтират с винтове с потънала глава (42) (25-45 mm), за да позволят използването на пълнители и други материали за повърхноста.

Като алтелрнатива могат да се използват и винтове с малка глава. Плоскостите се монтират по протежение на ръбовете. StoneREX Fireproof може също да бъде да бъде доставен с разпробити дупки по дългата страна, с базова боя.

Технически параметри
Стандартен размер 9/12 x 1200 x 3050 mm
Тегло за 1 m2 9,9/13,2 kg
Плътност, ± 150  kg/m3 1100 kg/m3
Якост на огъване, надлъжно 11,0 MPa     dry
5,0 MPa      wet
Якост на огъване, напречно 8,0 MPa       dry
4,0 MPa       wet
Еластичен модул 7 000 N/mm2
Водопоглъщане 32 %
Клас EN12467     NT С31
Коефицент на термално разширение 0,02 mm/m K
Термална проводимост 0,9 Wt/m K
Паропропускливост 450  ng/m²s
Устойчивост на замръзване not applicable
Клас на пожароустойчивост A1
Температурен диапазон up to 150°C

StoneREX Fireproof Safety Data Sheet