Премиум фиброцименова плоскост за високи изисквания

Отлична, пожароустойчива плоскост, за всички видове строителство

StoneREX Premium basic e необработена гладка фиброциментова плоскост за всички видове строителство. Плоскостите са в натурален, сив цвят, с вид на бетон и могат да бъдат използвани за различни строителни елементи като плоскости без допълнителна обработка. Здравината на плоскостите е подобна на бетона, устойчива е на атмосферни влияния, огън (клас на пожароустойчивост A2), отрицателни температури, инсекти, мухъл и слънчево UV излъчване. Премиум плоскост не съдържа вредни субстанции за човешкото здраве и околната среда и помагат за създаване на здравословна вътрешна среда в сградите. Нашите цветни фасадни плоскости StoneREX Premium и StoneREX Premium Structure, както и StoneREX Premium Granit са произведени на база на тези много здрави и устойчиви плоскости.

Mонтаж

Плоскостите трябва да бъдат монтирани без да бъдат подлагани на натиск. Огъването на плоскостите може да нарани плоскостта или местата на закрепване за стената или основата на стената. Кабриден диск K10, DIN 4990 е най-добър за рязане на плоскостите. Скоростта на рязане трябва да бъде 2-2,5 м/сек., а скоростта на подаване 3-3,5 м/мин. Отворите трябва да бъдат пробити с поне 3 мм по-дълги от отворите на основата. Плоскостите трябва да бъдат монтирани с поне 5 мм отстояние.

Съхранение и транспортиране

Плоскостите трябва да се съхраняват и транспортират върху равна повърхност и да се пазят сухи. Плоскостите трябва да са подсигурени по цялата повърхност, за да се избегне огъване. Плоскостите трябва да бъдат носени винаги странично. Куп от плоскости не трябва да бъде с височина повече от 1 метър. Плоскостите трябва да бъдат защитени от влага и да се използват водоустойчиви покрития или да са съхраняват на закрито.

Технически параметри
Стандартен размер 6/8/10 x 1200 x 3050 mm
Материал cement, fiber, filler
Тегло 1 m2 8 mm 13,2 kg, 10 mm 16,5 kg
Плътност, ± 150  kg/m3 1650 kg/m3
Якост на огъване, надлъжно 30,0 MPa      dry
18,0 MPa      wet
Якост на огъване, напречно 24,0 MPa       dry
15,0 MPa       wet
Еластичен модул 15 000 N/mm2
Водопоглъщане 10 %
Клас EN12467     NT A31
Коефициент на термално разширение 0,01 mm/m K
Термална проводимост 0,6 Wt/m K
Паропропускливост 200 ng/m²s
Пожароустойчивост >150 cycles
Клас на пожароустойчивост A2
Температурен обхват up to 80°C