Техническа информация

Директива за строителни продукти 89/106/EEC (CPD). В съответствие с Европейски стандарт EN 12467

Характеристики на плоскостите

Свойства Мярка StoneREX Premium Basic StoneREX Premium Color StoneREX Windshield StoneREX Fireproof
Приложение на плоскостта   Exposed Exposed Semi exposed Interior
Категория   A A B C
Клас EN 12467   NT A3 I NT A3 I NT B3 I NT C2 I
Размери:          
Дължина, максимум mm 3100 3100 3100 3100
Дължина, номинална mm 3050 3050 3050 3050
Широчина, максимум mm 1250 1250 1250 1250
Широчина, номинална mm 1195 1195 1195 1200
Дебелина mm 6-12 6-12 6-12 6-12
Явна плътност, минимална kg/m3 1500 1500 1400 900
Якост на огъване, сух
Посока на машината
MN/m2 20 20 20 7
Якост на огъване, сух
Обратна посока
MN/m2 14 14 14 5
Якост на огъване, мокър
Посока на машината
MN/m2 15 15 15 5
Якост на огъване, мокър
Обратна посока
MN/m2 11 11 11 4
Непромокаемост   + + +
Хладка вода   + + + +
Пожароустойчивост   A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A1
Цикли на накисване и изсушаване   50 50 25 25
Цикли на замръзване   150 150 25
Цикли на топлина – дъжд   50 50 25