В процеса на работа с фиброциментови плоскости трябва да следвате следните правила:

Транспортиране

 • Броят на панелите в опаковка не трябва да превишава 50 панела и повече от 3 пакета не е препоръчително да се съхраняват един върху друг.

Складиране

 • Фасадните панели трябва да имат филм от полиетилен от всяка страна, в противен случай ще доведе до слепване на плоскостите и ще наруши покритието им.
 • Панелите се съхраняват само в хоризонтално положение.
 • Панелите следва да се съхраняват само под навес или на закрито.
 • Ако панелите се съхраняват отвън, дори неотворени, трябва да бъдат покрити, така че влагата да не прониква. Влагата може да наруши покритието им.
 • Когато отворите палетите, всеки панел трябва да бъде внимателно преместван, за да не се надраска повърхността на панела.

Преди монтаж

 • Не забравяйте да проверите датата на производство. Панели от различни партиди, могат да бъдат в различни нюанси.
 • Уверете се, че опаковката няма повреда. Ако забележите някаква повреда, обърнете се към вашия продавач или представител на StoneREX.
 • След монтажа панелът се счита за приет.
 • Винаги използвайте поне двама човека, за да местите плоскостите. Когато транспортирате плоскостите трябва да са в изправено положение, за да се подотврати повреда.

След монтаж

 • StoneREX фасадни панели не изискват специална поддръжка. При необходимост те могат да бъдат измити със сапунен разтвор и слаба струя вода.