Při práci s vláknocementovými deskami prosím dodržujte následující pokyny:

Přeprava

 • Počet desek v jednom balíku be neměl přessáhnout 50, neměly by se na sebe skládat více než 3 balíky.

Skladování

 • Fasádní desky musí mít mezi sebou polyetylenovou vrstvu, jinak se k sobě mohou nalepit a poškodit svůj povrch.
 • Desky musí být skladovány pouze horizontálně
 • Desky musí být skladovány pod přístřeškem nebo uvnitř
 • Pokud jsou desky uskladněny venku, měly by být pokrytý ochrannou vrstvou (i neotevřené balíky), aby se dovnitř nedostala vlhkost. Tato by mohlo způsobit poškození povrchu.
 • Po té, co je paleta otevřena, s každou deskou by mělo být zacházeno s nejvyšší opatrností, aby nedošlo k poškrábání povrchu.

Před montáží

 • Překontrolujte si datum výroby. Desky z různých šarží mohou mít odlišné odstíny.
 • Ujistěte se, že balení není poškozeno. Pokud najdete nějaké poškození, kontaktuje vašeho prodejce nebo zástupce firmy StoneREX.
 • Deska je považována za akceptovanou, jakmile je instalována.
 • S deskou manipulujte vždy alespoň ve dvou. Při přenášení musí být deska ve vzpřímené poloze, aby se předešlo poškození.

Po montáži

 • Fasádní desky StoneREX nevyžadují speciální péči. Je-li zapotřebí, mohou být omývány vodou (ne vysokým tlakem) s použitím jemného mídlového roztoku.